Tarieven

Wanneer u een advocaat nodig heeft, wilt u weten wat voor kosten u kunt verwachten. Mr. G.A. Nandoe Tewarie werkt zowel op betalende basis als op toevoegingsbasis (pro deo). Ook indien u niet over voldoende financiële middelen beschikt om een advocaat te betalen, heeft u recht op goede rechtbijstand. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen, bestaat er voor sommige zaken de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand verleent in dergelijke gevallen een zogenaamde “toevoeging”. Op basis van deze toevoeging bent u uw advocaat geen uurtarief verschuldigd, maar dus de eenmalige, door de Raad vast te stellen eigen bijdrage. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met griffierechten, kosten van gemeentelijke uittreksels en deurwaarderskosten, die van te voren en tijdig betaald moeten worden.

Als u wilt nagaan of u in aanmerking komt voor gefinancieerde rechtsbijstand, kunt u dit aan ons kenbaar maken. Wij kunnen u helpen met de aanvraag voor een toevoeging (financiële bijstand) bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt uiteindelijk of de vergoeding voor rechtsbijstand wordt verstrekt. Houdt er rekening mee dat u in de meeste gevallen hoe dan ook een eigen bijdrage dient te betalen. Alle informatie over de aanvraagprocedure en de hoogte van de eigen bijdrage zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan werken wij op basis van een uurtarief. Hiervan kan worden afgeweken door op voorhand een vast bedrag voor de gehele behandeling van uw zaak te bepalen. Het voordeel is dat u direct weet met welke ksoten u geconfronteerd wordt. Ik hecht waarde aan transparantie. Voor meer information kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met mijn kantoor.