Jeugd(straf)recht

Komt uw kind onverhoopt in aanraking met politie en justitie dan zijn de belangen van uw kind in goede handen bij Mr. G.A. Nandoe Tewarie. Voor jeugdigen vanaf 12 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd geldt het jeugdstrafrecht. Dit is minder streng dan het volwassenenstrafrecht en er wordt verondersteld dat hiervan een pedagogisch effect uitgaat. Bij dat bedoelde pedagogische effect kunnen vraagtekens worden gezet nu recente neurologische onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen tot ongeveer hun zestiende jaar de consequenties van hun daden niet goed kunnen overzien zodat jeugdstraffen hun uitwerking veelal missen. Dit aspect speelt dus bij de verdediging in jeugdstrafzaken een grote rol. Ik breng persoonlijke omstandigheden en de juridische aspecten bij de verdediging duidelijk naar voren.

Het komt steeds vaker voor dat bij minderjarige ook civielrechtelijke beschermingsmaatregelen een rol spelen. Dit komt veelal omdat een jeugdige te maken heeft met Jeugdzorg door middel van een uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling. Een verzoek daartoe moet door de Raad voor de Kinderbescherming worden gedaan aan de civiele rechter. Vanwege de impact op het kind en het gezin is het van belang dat de juridische en sociale aspecten goed voor het licht gebracht worden. Het is daarom van essentieel belang dat een advocaat naast kennis van het jeugdstrafrecht ook kennis en ervaring heeft van het civiele jeugdrecht. Mr. G.A. Nandoe Tewarie kan u op kundige wijze bijstaan in deze vaak emotionele zaken van ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen (in gesloten instellingen).

De zorg van en om kinderen in het recht is in goede handen bij Mr. G.A. Nandoe Tewarie. Ook indien u als ouder(s) wordt geconfronteerd met Bureau Jeugdzorg en/of de Raad voor de Kinderbescherming kunt u behoefte hebben aan deskundig advies, begeleiding en bijstand ter zitting/voor de zitting. Mr. G.A. Nandoe Tewarie is u bij al uw problemen gaarne van dienst! Voor meer informatie over het behandelen van jeugd(straf)recht kunt u bellen met het kantoor 071- 515 58 43 of het contactformulier invullen voor een afspraak. Indien gewenst kunt u worden teruggebeld.