Personen- en familierecht

Het beëindigen van een affectieve relatie, het ontbinden van een samenlevingscontract, het ontbinden van een huwelijk of het vaststellen van een contactregeling voor uw minderjarige kinderen hebben een grote impact op uw leven en op dat van uw minderjarige kinderen. Er dient dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met deze vaak emotioneel beladen onderwerpen omgegaan te worden.

Voor het aanvragen van een echtscheiding en de ontbinding van een geregistreerd partnerschap is altijd een advocaat nodig. Als gekozen wordt voor één gezamenlijke advocaat wordt meestal een convenant opgesteld. Dat is een overeenkomst tussen de echtgenoten, waarin alle afspraken die te maken hebben met de scheiding staan. Als er kinderen zijn, is het verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. Een echtscheidingsprocedure verloopt volgens een vaste volgorde: verzoekschrift, verweerschrift, mondelinge behandeling en schriftelijke uitspraak. Als nader onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is, duurt de procedure langer. Indien er tijdens de echtscheidingsprocedure maatregelen nodig zijn, kan de rechtbank voorlopige voorzieningen treffen.

Mr. G. A. Nandoe Tewarie houdt rekening met uw emoties en zoekt voor u naar de juiste juridische oplossingen in het belang van alle betrokkenen. Advocatenwerk is bij uitstek mensenwerk!

Het kantoor beschikt voorts over ruime kennis en ervaring bij;

 • de afwikkeling van echtscheidingen en geregistreerde partnerschappen
 • de afwikkeling van relaties met of zonder samenlevingsovereenkomst
 • boedelscheidingen
 • het vaststellen of juist wijzigen van alimentatieverplichtingen
 • het wijzigen van namen
 • het gerechtelijk vaststellen van vaderschap
 • de vaststelling van gezags- en erkenningskwesties
 • omgangs-en zorgregelingen
 • adoptie
 • bewind, mentorschap
 • straatverboden bij ernstige hinder en bedreigingen

Voor meer informatie over het behandelen van personen- en familierechtelijke kwesties kunt u bellen met het kantoor 071- 515 27 20 of het contactformulier invullen voor een afspraak. Indien gewenst kunt u worden teruggebeld.